19:36
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.04.2024 г.
Новини

Разработване на План за интегрирано развитие на Община Хайредин (ПИРО) за периода до 2027 г.

  01.02.2022 12:55  

През м. януари 2022 г. Община Хайредин стартира процеса по разработване на План за интегрирано развитие на Община Хайредин (ПИРО) за периода до 2027 г.

ПИРО се разработва съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, като определя целите и приоритетите за устойчиво развитие на общината за срок от 7 години, като настоящият план обхваща периода 2021-2027 г.

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

ПИРО се разработва на базата на всеобхватно и активно сътрудничество със заинтересованите страни на територията на общината, които ще бъдат въвлечени в процеса на неговото разработване, както и бъдещи актуализации. В тази връзка бихме искали да Ви информираме, че в най-скоро време ще бъде разработена анкетна карта, в която ще можете да споделите Вашето мнение по ключови въпроси, свързани с развитието на общината, която ще бъде публикувана за попълване на интернет страницата на Община Хайредин, както и на други платформи.

Освен това, през следващите месеци предстои и провеждането на редица срещи със заинтересованите страни в община Хайредин за обсъждане на актуалните проблеми на общината, потенциала и възможностите й за развитие, както и приоритетите и целите за реализация на територията на общината до 2027 г.

 

Следете интернет страницата на Община Хайредин за новини и покани за участие в гореспоменатите срещи и анкетни проучвания.

 

За повече информация, въпроси, идеи и предложения можете да се обръщате към Йоанна Иванова, имейл адрес: yoanna_95@abv.bg