04:56
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 28.02.2024 г.

Препис извлечение от Заповед № РД-623/14.10.2016 г. относно публично оповестен конкурс за продажба на ПИ № 258047,  находящ се в местността "Старите лозя"

Препис извлечение от Заповед № РД-623/14.10.2016 г. относно публично оповестен конкурс за продажба на ПИ № 258047, находящ се в местността "Старите лозя"
17.10.2016 02:00
Свали